Osprzęt do sygnalizacji ulicznej

Maszty rurowe typu HY

Maszty rurowe typu HY służą do mocowania sygnalizatorów ulicznych typu pieszego i kołowego w sposób jedno i dwupunktowy.
Sygnalizatory są montowane za pomocą konsol lub konstrukcji PHB.
Od góry zamykane są przy użyciu głowic wierzchołkowych.
Maszty wykonywane są z rury fi. 108, ocynkowane i malowane na dole zgodnie ze standardem przyjętym we Wrocławiu.
Za pomocą produkowanych również przez firmę Progres ramion można montowad na masztach oznakowanie pionowe.

słupek słupek słupek

Konstrukcje PHB do mocowania sygnalizatorów na bramach

Konstrukcje PHB umożliwiają montaż sygnalizatorów na bramach lub słupach wysięgnikowych o śr. od fi. 76 do fi. 159mm
Przy użyciu konstrukcji PHB można regulowad sygnalizatory w 3 płaszczyznach:

  • w osi pionowej
  • odległośd sygnalizatora od powierzchni jezdni
  • kąt nachylenia sygnalizatora do powierzchni jezdni

Konstrukcje są ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor czarny

Konstrukcje PHB Konstrukcje PHB

Głowica wierzchołkowa na maszt HY

Głowice wierzchołkowe są przystosowane do montażu na masztach HY o śr. fi.108mm.
Umożliwiają regulację sygnalizatora w pionie.
Głowice występują w dwóch wariantach: ocynkowanej lub ocynkowanej i pomalowanej.
Odkręcany daszek głowicy daje możliwośd dostania się do wnętrza masztu, bez nawiercania dodatkowych otworów. Chroni jednocześnie przewody wewnątrz masztu przed zgubnym skutkiem wody.

glowica glowicaglowica